Kunszentmiklós program lehetőségek

Felső-Kiskunsági Szikes Puszta - Réce Tanösvény Kunszentmiklós

Az Alföld második legnagyobb szikes pusztája. A terület mélyfekvésű, hajdani Duna ártér, ahol meszes-szódás puszta alakult ki. Szikes rétek, legelők, szikfokok, vakszikek váltogatják egymást. A puszta növényzete különleges, jórészt sótűrő és sókedvelő fajokból áll. A nagy kiterjedésű, háborítatlan területen él az ország legjelentősebb és legstabilabb túzokállománya. A szikes gyepeken az ősi magyar háziállatfajták külterjes tartása ma is jellemző. Szürkemarhák és rackajuhok legelnek szabadon a területen. Megközelíthető Apaj és Ürbőpuszta felől. Mindkét irányból csak célforgalom hajthat be, de itt a tanösvényre kell hivatkozni, ha megkérdezné valaki.

Telefon: +3676501596
Cím: Kunszentmiklós, Apaj felé
Koordináták: szélesség N 47° 7,092′, hosszúság E 19° 7,353′

Virágh Kúria Helytörténeti Gyűjtemény Kunszentmiklós

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság mint a Duna-Tisza köze illetékes természetvédelmi hatósága több kisebb-nagyobb kiállítóhelyet üzemeltet. Ezek a létesítmények fontos szerepet játszanak a park kulturális és idegenforgalmi életében. Egy-egy reprezentáció a védett területek élővilágával ismerteti meg a látogatókat. A természetismereti foglalkozásokon ezek megtekintése és bemutatása is része a programoknak. A bemutatásnak ez a módja is hatékony eszköze a természetvédelmi ismeretszerzésnek és tudatformálásnak, mivel koncentráltan és több nézőpontból közelíti meg az adott témát. A Felső-Kiskunság kiemelkedő kiállítóhelye a kunszentmiklósi Virágh-kúria, mely érdekes színfoltja a pusztai turizmusnak. A park nagyállási állattartó telepére érkező vendégek a program részeként megismerhetik a Virágh-kúrián túl a Nyakvágó csárdamúzeumot, mely a XIX. századi ivók hangulatát idézi. A Virágh-kúria múzeuma egy szintén XIX. századi, klasszicista stílusban épült nemesi kúriában kapott helyet. A kúria az egykori tulajdonos család nevét viseli, mely hajdanán megbecsült tagja volt a helyi társadalomnak. Az itteni kiállítás igen sokoldalú: számos helytörténeti, természetrajzi és néprajzi dokumentummal ismerkedhet meg a látogató.

Telefon: +3676351271 Cím: Kunszentmiklós, Kossuth Lajos utca 1/a.

Diószegi Balázs Festőművész Szülőháza Kunszentmiklós

Diószegi Balázs (Kunszentmiklós, 1914. november 16. – Kiskunhalas, 1999. február 1.) „az utolsó magyar parasztfestő”, Munkácsy Mihály-díjas festőművész. Élete Általános iskoláit és gimnáziumot Kunszentmiklóson végezte. Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult 1933-1938 között, itt a mesterei: Rudnay Gyula és Szőnyi István voltak. Rajztanár volt 1938-tól Szentendrén, Újvidéken is 1941-ig. A Délvidéki Szépmíves Céh alapítója és főtitkára volt. 1941-től Miskolcon, Debrecenben, 1943-tól a Nyíregyházi Tanítóképző Főiskolán és a Népfőiskolán is tanított. 1957-től Kiskunhalason élt haláláig. 1976-1980 között a hajdúböszörményi és nyíregyházi telepen dolgozott. Kunszentmiklóson van eltemetve. Festőművészi munkássága Képeit az alföldi táj, életmód, ember a paraszti kultúra határozta meg. Tóth Menyhért ellenpólusaként említik, mivel munkásságának kései szakaszában színvilágát a fekete, valamint a fekete-fehér kontrasztja jellemzi, míg Tóth Menyhért képein leginkább a fehér szín dominál. Főbb művei
  • Önarckép (1966)
  • Télen (1976)
  • Fehér ló (1976)
  • Varjak (1976)
  • Táncoló parasztok (1978)
  • Ló a pusztán (1977)
  • Parasztasszonyok esőben (1978)
  • Fehér virág (1979)
  • Citerázó parasztok (1979)Önarckép Tóth Menyhérttel (1982)

Tel.: +3676550264, Cím: Kunszentmiklós, Szappanos Lukács utca 2.

Szent Miklós Templom/ Katolikus Templom Kunszentmiklós

A templom elődjét 1787-ben építették. Az később a hívek létszámának növekedésével kicsinek bizonyult. A látható kívül neoromán, belül neogótikus, kereszthajós templom 1906-ban készült el. Bejáratánál láthatjuk a templomalapító pap költő Víz Zoltán esperes, pápai kamarás emléktábláját. A templombelső díszítőfestését Takács Ferenc festőművész tervezte a kivitelezés Szendi Miklós munkája. Orgonáját 1891-ben lovag Ország Sándor készítette. Belül rendkívül díszes, több festmény, freskó, és szobor díszíti, ablakai míves, színes üvegképes. Katolikus templomok között is kiemelkedően látványos belső díszítés.

Tel.: +3676351821 Cím: Kunszentmiklós, Szent István tér 2.

Református templom Kunszentmiklós

A XVII. Századi, cölöpökre ácsolt hajdani deszkatemplom helyétől távolabb, az 1734-ben épült régi vályogtemplom helyén áll, műemlék épületét a türelmi rendelet kiadását követően, 1788-92 közt emelték barokk stílusban, Rabl Károly terve alapján. 1891-ben készült a timpanonos, oszlopos mai bejárata, a torony és a hajó közé beépítették a régi, elbontott templom kő ajtókeretét. A templom messziről látszó jellegzetessége a homlokzat előtti, karcsú, körerkélyes, vörösréz sisakú torony, 1754-ben épült, még a régi templomhajóhoz. 1820-ban Hild József tervei szerint magasították, alakították ki a mai alakját. A munkálatokról nagyméretű kőtábla emlékezik meg. A főbejárat mellett olvashatjuk a tér névadója, Kálvin János emléktábláját. A templomban találhatjuk az első itteni püspök, iskolaigazgató, a kunszentmiklósi Virágh család ősatyja, Szőnyi Virágh Mihály (1703-1790) síremlékét. A toronyban kettő harang szolgál. A nagyobbik 1038-kg-os, csodálatos zengő hangú, 1938-ban Szlezák László műhelyében, a kisebbik 420 kg-os, 1957-ben Szlezák Rafael műhelyében készült. Az 1990-es évek végére szükségessé vált a templom felújítása, mely két ütemben volt lehetséges. A torony 2002-re, míg a templomhajó 2005-re újult meg teljes egészében. A református parókia 1878-ban épült ekletizáló stílusú sarokházat Baksay Sándor püspök emeltette, aki itt lelkészkedett 1866-tól. 1904-ben a dunamelléki református egyházkerület püspökévé választották. A ház homlokzatán emlékét tábla őrzi, melyet halála 50. évfordulóján, 1965-ben állítottak. A templom műemlék, a parókia helyi védettségű épület. Felső-Kiskunság legnagyobb temploma három püspöknek adott szolgálati helyet (Szász Károly, Baksay Sándor, az építő pedig Szőnyi Virág Mihály a XVIII. században. A parókia a XIX. századi építészet kiemelkedő alkotása.

Tel.: +3676550155, Cím: Kunszentmiklós, Kálvin tér 1.

Petőfi Sándor Emlékmúzeum Dömsöd

A múzeum épülete egyidős a nagy költővel, 1823-ban épült, a falak, gerendák, ajtók – 1 kivételével -, ablakok eredetiek. Az épület 1960-óta működik múzeumként, ahol négy helyiségben láthatók a Petőfivel és családjával kapcsolatos dokumentumok, reprodukciók. A költő több alkalommal szállt meg itt és alkotott Pálffy Albert társával. Az épületben egy helytörténeti gyűjtemény található ahol az 1860-as évekből, illetve a századforduló idejéből származó tárgyak láthatók. A múzeum egységéhez tartozik az udvarban még egy épület, amely valaha – Petőfi itt tartózkodása idején is – Kukucskáné (ragadványnév) gyógynövény szárítója és raktára volt. 2001. szeptember 22-óta Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor festőművész házaspár állandó kiállítása tekinthető meg. A múzeum udvara 1996-óta a hagyományos Zenés Nyári Esték kulturális rendezvénysorozat színtere. Hívunk és várunk minden kedves múzeum szerető látogatót, akik a rég-múlt korok üzeneteire kíváncsiak, s tisztelegni szeretnének Petőfi Sándor emléke előtt. forrás: http://www.domsod.hu/?q=muzeum-es-kiallitohelyek Mikor? Kedd – Péntek – Szombat 10-16 óráig Egyéb napokon – csoportok esetében, előzetes bejelentkezéssel – is megtekinthető.

Bajcsy Zs. út 6. (24) 435-655, 06 20 253 2589

Ráckevei hajómalom

A molnár mesterség volt a Duna mellett élő keviek legfontosabb ipara. Az 1694-es évben már öt dunai hajómalom működött a településen. A molnár céh megalakulására az 1728-as évben, az ekkor összeírt öt malom helyi működése adott lehetőséget. 1914-ben elzárták a ráckevei Kis-Dunát. Ezután a molnárok vontató hajó segítségével az Öreg-Dunára jártak őrölni. A malmok kikötése, vagyis az Öreg-Dunára vontatása általában tavasszal, József nap után történt. November 30. körül, András napján pedig hazavontatták telelőbe a malmokat a ráckevei molnárok. Különben a Duna jege összeroppantotta volna a malmokat. A Ráckevei Vízimalom Magyarország utolsó hajómalmának, az ún. Gyurcsik-féle 12-es sorszámú hajómalom működő rekonstrukciója, mely Mendele Ferenc felmérései alapján közösségi összefogásnak köszönhetően 2007 és 2010 között épült fel. A malom kialakítása az eredeti írásos emlékek, dokumentumok, fotók, rajzok alapján történt. Az őrlési technológia személyesen is megtekinthető vasárnaponként. Mikor? április 1-től október 18-ig: Hétfő: Szünnap Kedd-Péntek: 11:00-17:00 Szombat-Vasárnap: 10:00-18:00   A település a Kiskunság északnyugati részén Budapesttől 60 km re délre fekszik. A város az 51 es főútról, Kiskunlacházáról Apajon keresztül vagy Tasnál letérve az ötös főútról, Örkénynél letérve, az 52 es főútról legrövidebben szabadszálláson keresztül érhető el. A 19. század végén már a Jelenleg is használ címer és pecsétet használta a nagyközség. Több mint 600 millió Ft összköltséggel valósult meg Kunszentmiklós város főterének átalakítása. Ez a beruházás a legjelentősebb városkép formáló beruházás volt, amely valaha megvalósult a városban, amellyel Kunszentmiklós belvárosa a járás szíve lett. A városháza épülete mely 1825 ben épült klasszicista stílusban az előtte lévő tér résszel egyetemben és az egykoron szebb napokat látott Művelődési Ház teljesen megújult visszaadva ezen épületek egykori patináját. A strandfürdő, a felújítást követően 1999 ben nyitotta meg ismét kapuit. A strand a Miklóssy János Sportközpont területén található, ahol az aktív kikapcsolódás szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A szép környezetben található kunszentmiklósi strandfürdő kültéri medencékkel és gyógyhatású termálvízzel várja a kikapcsolódni vágyókat. A Városi Sportcsarnok a közel 9 ezer lakosú alföldi kisváros egyetlen sportcsarnoka a város központjában szolgálja ki három oktatási intézmény 2000 diákját és több Sportegyesület sportolni vágyó tagját. Működése alatt sok sport és egyéb rendezvénynek ad otthont. Minden év szeptemberében rendezik meg a jól ismert rendezvényt a Szentmiklósi napokat, amely hatalmas koncertekkel, családbarát programokkal és kirakodóvásár a várja az érdeklődni vágyókat. Nemcsak a térségből, hanem az ország különböző részéről is érkeznek a rendezvényre mellyet birkafőző versennyel nyitnak meg.

Ráckeve, Szegedi Kis Sétány, +36209345333, www.hajomalom.rackeve.hu

Kunszentmiklósi Strandfürdő

Kunszentmiklós a Duna-Tisza közén, a Kiskunság északi részén található. Strandfürdője a felújítását követően 1999-ben nyílt meg újra. Szezonális jelleggel működik, jelenleg három medencével rendelkezik. Gyógyvíze elsősorban ízületi- és izomfájdalmak (reuma) esetén, valamint nőgyógyászati panaszoknál javallott. A fürdő a Miklóssy János Sportközpont területén található, így sok lehetőséget kínál az aktív életmódot kedvelőknek is. Az új, feszített víztükrű medence úszó- és búvártanfolyamok helyszíne. Medencék száma: 3 gyermekmedence – nyitott termálmedence – nyitott úszómedence 33 m – nyitott

Kunszentmiklós Tel.: (76) 351-255, Cím: Kunszentmiklós, Erzsébet tér 5.

Miklóssy János Sportközpont

A Miklóssy János Sportközpont kiváló sportolási lehetőségeket kínál a kikapcsolódni vágyóknak. Az érdeklődők focizhatnak, kosárlabdázhatnak, kézilabdázhatnak, röplabdázhatnak, asztaliteniszezhetnek, valamint kipróbálhatják a fitness termet is. Lehetőség van sportolni a Sportközpont uszodájának területén is.

Kunszentmiklós, Tel.: +3676351255, Cím: Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 5., http://sportkozpont.hu/

Árpád Lovastanya

Az Árpád Lovas Tanya Kunszentmiklóstól Kunpeszér irányában 6 km-re, közvetlenül a Kiskunsági Nemzeti Park szélén várja kedves látogatóit

Kunszentmiklós, Tel.: +36306307344, Cím:Kunszentmiklós, Kunbábony VI. 22.

Kiskunsági főcsatorna

Napijegy váltásra van lehetőség Kunszentmiklóson. Az egyesület vízterülete 33ha. Napijegy váltásra van lehetőség Kunszentmiklóson. Jellemző halfajok: ponty, amur, ezüstkárász, compó, csuka, süllő, harcsa, törpeharcsa, keszegfélék.

Sáma Tenisz Klub

A település keleti szélén, a Baksay Sándor és a Botond utcák által határolt területen van a négy salakpálya, melyből kettő világítással is rendelkezik. Egyéb szolgáltatások: szauna

Kunszentmiklós Tel.: +36308157601, Cím:Kunszentmiklós, Botond utca 1/a

Aqua Land Ráckeve

A Csepel-sziget élményszigete a termál víz egész éves ölelésében: Aqua Land Ráckeve- Élmény minden cseppjében! A ráckevei Aqua Land komplexuma, közel 5 hektáros területen, kültéren és beltéren egyaránt biztosítja a termálvíz és a gyógyvíz adta gyógyító élményeket Vendégei számára.

Tel.: (+36) 24/ 423-220, Cím: 2300 Ráckeve, Strand utca 4.

Kerekerdő Kalandpark

A Kerekerdő Kalandpark az ide érkező családok minden korosztályának élményeket, kikapcsolódást, kalandot nyújt.

Tel.:(+36) 30 233 0253, Cím: 6041, Kerekegyháza, Arany János u. 35.

Magántulajdonú Állat - és Szabadidőpark

A 20 hektáron elterülő magántulajdonú állatkertben az oroszlán, tigris, zebra, maki és még számos más egzotikus állat megtekinthető.

Felsőlajos, Tel.: 30/9681-432, Cím: 6055 Felsőlajos, Benei-dűlő